Muuramen Syke ry

Muuramen Syke on vuonna 2009 perustettu voimistelu- ja tanssiseura, joka tarjoaa toimintaa niin lapsi- kuin aikuisjäsenilleen.

Seuralla on n.980 jäsentä. Syke järjestää vuoden aikana yli 40 erilaista lasten- ja nuorten liikuntaryhmää. Tämän lisäksi se tarjoaa lähes läpi vuoden n. 20h viikossa aikuisten ryhmäliikuntaa. Tämän lisäksi vuoden aikana järjestetään useita erilaisia lyhyempiä kursseja.

Ohjaajia Sykkeellä on noin 55.

Tunteja järjestetään Muuramessa ja Kinkomaalla sekä Jyväskylän puolella Korpilahdella, Säynätsalossa ja Keljonkankaalla.

Syke on Suomen Voimisteluliitto ry:n, Suomen Cheerleadingliiton sekä Keski-Suomen Liikunta Kesli ry:n jäsenseura.

Syke on sekä lasten ja nuorten liikunnan, että aikuisliikunnan TÄHTI-laatuseura. Lue lisää täältä...


ARVOT

Liikunnanilo

Terveys ja hyvinvointi

Yhteisöllisyys

Vastuullisuus

Toiminta-ajatus

Muuramen Syke ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota muuramelaisille ja lähialueilla asuville mahdollisuus voimistelu- ja tanssiliikunnan harrastamiseen ja kilpailutoimintaan lähellä kotia.

Syke tarjoaa voimistelu- ja tanssiliikunnan iloa vauvasta vaariin liikuntaseuran edullisin hinnoin. Monipuolisella tarjonnallaan Syke pyrkii laajentamaan ja vahvistamaan käsitystä voimistelusta ja tanssista perusliikuntamuotona ihan kaikille.

Toiminta-ajatukseen kuuluu olennaisena osana jatkuva uudistuminen jäsenten toiveita huomioiden, ohjaajien kouluttaminen ja yhteisöllisyyden tukeminen.

Syke toimii kotiseurana, jonka toimintaan on helppo tulla tutustumaan ja jäädä mukaan. Syke tukee jäsentensä kasvua liikkuvaan ja terveelliseen elämäntapaan.

Tavoitteet ja visio

 • Laadukas tarjonta niin harraste kuin kilpailu- ja valmennusryhmissä
 • Seuran tunnettuuden lisääminen voimistelu- ja tanssiseurana
 • Jäsenkunnan pysyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Voimistelun tunnettuuden lisääminen perusliikuntamuotona

Muuramen Syke ry hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen muodostavat yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi
toimintavuodeksi kerrallaan valitut vähintään kaksi jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä nimeää tarvittaessa muut
vastuuhenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.


Hallituksen tehtävänä on
 • edustaa yhdistystä
 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta
 • päättää toiminnanjohtajan tai muiden työntekijöiden palkkaamisesta yhdistykseen
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat niihin sekä täytäntöön panna kokousten päätökset
 • pitää jäsenluetteloa
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia
 • tehdä kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös
 • laatia ja lähettää liittoon sen vaatima vuositilasto
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia- ja ansiomerkeistä
 • suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet

HALLITUKSEN JÄSENET
Puheenjohtaja: Jenni Hyötynen

Muut jäsenet:

Minna Erkkilä (varapuheenjohtaja)

Jenni Hyötynen

Marika Manninen

Niina Rantakeisu

Enna Lappalainen

Tinja Karinen

Saara Honkonen


Hallitus valitaan vuosittain seuran syyskokouksessa marraskuussa.

Oletko kiinnostunut hallitustyöskentelystä? Ota yhteyttä Sykkeen toimistoon tai hallituksen puheenjohtajaan.

Palkinnot ja avustukset

2020 OKM:n seuratuki Harrastajasta ohjaajaksi -hankkeeseeen

2017 Muuramen vuoden urheiluteko: joukkuevoimistelun nostaminen kilpalajiksi

2017 Vuoden keskisuomalainen Sinetti-seura

2016 OKM:n Seuratukea Kasva seurassa -ajatuksen tukemisessa ja toiminnan kehittämisessä

2016 Suomen Voimisteluliiton ja VALO:n Sinetti lasten ja nuorten liikunnan laatusertifikaatti

2016 Muuramen kunnan kohdeavustus lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen

2016 Jyväsriihen Kimpsu-hankkeen kautta EU-tukea voimistelumaton hankintaan

2014 Muuramen vuoden valmentaja-ansio: Sari Oksanen

2014 OKM:n Seuratukea lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen

2014 Sydän-Suomen vuoden harrastevoimisteluteko: Maastovoimistelu

2013 Priima-aikuisliikunnan laatusertifikaatti

2013 Nuotta 2 maaseudun kehittämisohjelmasta EU- ja valtion tukea uusien pumppivälineiden ja steppilautojen hankintaan

2011 Muuramen vuoden liikuntateko: paikallinen suuri liikuntavaikuttaja

Jäsenmäärät

JÄSENMÄÄRÄT

Jäsenmäärä vuonna 2022: 982 jäsentä, joista aikuisia 328 ja lapsia 654
Jäsenmäärä vuonna 2021: 822 jäsentä, joista aikuisia 275 ja lapsia 501
Jäsenmäärä vuonna 2020: 956 jäsentä, joista aikuisia 354 ja lapsia 576
Jäsenmäärä vuonna 2019: 862 jäsentä, joista aikuisia 278 ja lapsia 584

Jäsenmäärä vuonna 2018: 1006 jäsentä, joista aikuisia 290 ja lapsia 719

Jäsenmäärä vuonna 2017: 1046 jäsentä, joista aikuisia 329 ja lapsia 717

Jäsenmäärä vuonna 2016: 1041 jäsentä, josta aikuisia 329 ja lapsia 712

Jäsenmäärä vuonna 2015: 1078 jäsentä, josta aikuisia 307 ja lapsia 771

Jäsenmäärä vuonna 2014: 1047 jäsentä, josta aikuisia 328 ja lapsia 719

Jäsenmäärä vuonna 2013: 888 jäsentä, josta aikuisia 304 ja lapsia 584

Jäsenmäärä vuonna 2012: 729 jäsentä, josta aikuisia 260 ja lapsia 469

Jäsenmäärä vuonna 2011: 589 jäsentä, josta aikuisia 174 ja lapsia 415