SYKEPOSTI

SykePosti - täynnä tärkeää asiaa!

Jäsenistölle tarkoite tiedotelehtinen kauden ajankohtaisista asioista. Sykeposti ilmestyy 3-5 kertaa vuodessa!

Vuoden ensimmäinen SYKEPOSTI
Vuoden toinen SYKEPOSTI

Vuoden kolmas SYKEPOSTI