Seuran pelisäännöt

SEURAN PELISÄÄNNÖT

Aikuisliikkujan pelisäännöt

- tulen tunneille ajoissa

- muistan peruuttaa ajoissa paikkani rajallisten paikkojen ryhmissä mikäli en pääsekään paikalle

- annan sekä ohjaajalle että kanssaliikkujille liikkumisrauhan

- huolehdin jäsenmaksuni ja muiden maksujeni maksamisesta ajallaan

- pidän kausikorttini / kertamaksukorttini esillä tullessani tunnille

- arvostan seuran yhteisessä käytössä olevia urheiluvälineitä

- pysäköin autoni tunnin ajaksi asianmukaisesti ja liikennesääntöjä noudattaen

- huolehdin että lukossa pidettävät liikuntatilojen ovet menevät perässäni lukkoon

Lapsen pelisäännöt

- noudatan ryhmässä sovittuja ohjeita

- kuuntelen ohjaajaa

- annan toisille harjoittelurauhan

- kannustan kavereita enkä arvostele toisen suoritusta

- tulen ajoissa harjoituksiin

- yritän parhaani

- käytän varoen seuran yhteisiä ja toisten lasten urheiluvälineitä ja tavaroita

- käyttäydyn harjoituksissa hyvin ja käytän asiallista kieltä

Ohjaajan pelisäännöt

- toimin esimerkkinä ryhmän osallistujille, erityisesti lapsille

- teen kausisuunnitelman ryhmälleni

- keskityn ohjauksen aikana ryhmän ohjaamiseen

- huolehdin turvallisuudesta, ja muistan kertoa sekä lapsen vanhemmalle että seuran työntekijälle pienistäkin tunneilla sattuneista tapaturmista

- mahdollisuuksien mukaan ilmoitan poissaolostani ajoissa ryhmälle ja etsin itselleni tuuraajan

- ohjaan ryhmää tasapuolisesti, kannustavasti ja positiivisesti

- ryhmään tai ohjaukseen liittyvissä ongelmatilanteissa otan rohkeasti yhteyttä lapsen vanhempaan ja seuran johtoon

- en puhu yksilöidysti ryhmäni harrastajien asioista ulkopuolisille

Vanhemman pelisäännöt

- annan ohjaajalle työskentelyrauhan, luotan ohjaajan kykyihin ja taitoihin

- kannustan lastani ja annan hänelle rauhan harrastaa enkä vertaa häntä muihin ryhmän lapsiin

- omien mahdollisuuksieni mukaan toimin aktiviisena jäsenenä lapsen joukkueen toiminnassa

- kerron ohjaajalle tai seuran työntekijälle mikäli lapsellani on jotain erityistä, joka voi vaikuttaa hänen toimintaansa ryhmässä ja muistan että keskustelut ohjaajan kanssa ovat luottamuksellisia

- huolehdin että seuralla on ajantasaiset yhteystietoni

- huolehdin että lapsellani on ryhmässä asianmukaiset varusteet

- huolehdin lapseni osallistumismaksut ajoissa ja tarvittaessa otan yhteyttä seuran työntekijään

- ilmoitan seuran työntekijälle viipymättä, jos lapseni haluaa lopettaa ryhmässä

Seuran/hallituksen pelisäännöt

- tuemme ja kannustamme ohjaajia kouluttautumaan varmistaaksemme monipuolisen ja laadukkaan toiminnan

- olemme toimissamme tasapuolisia kaikille jäsenille, seuraamme on helppo tulla ja annamme kaikille mahdollisuuden harrastaa

- tarjoamme liikuntaa monipuolisesti eri ikäryhmille ja kannustamme jäseniä elinikäiseen liikkumiseen

- pyrimme tarjoamaan liikunnan harrastamiseen jatkumon; leikki-ikäisenä alkanut harrastus jatkuu nuoruuteen ja aikuisuuteen saakka

- kannustamme jäseniä osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan

- tarjoamme puitteet toiminnalle

- huolehdimme hyvästä seurahengestä

- sitoudumme kehittämään seuran toimintaa, olemme kehittyvä ja aikaansa seuraava seura

- huolehdimme turvallisesta toiminnasta

- hallituksen jäsenillä ja seuran työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus seuran jäseniin liittyvistä asioista ja he noudattavat seuran yhdessä sovittuja toimintamalleja ja sääntöjä

- noudatamme toiminnassamme Suomen lakia ja muita yleisiä säädöksiä sekä toimimme reilun pelin hengessä


Seurassamme on nollalinja kiusaamiselle!

SEURAN TOIMINTAPOLKU ONGELMATILANTEIDEN VARALLE

1. Ohjaaja pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteen keskustelemalla asianosaisen kanssa.

2. Jos kysymyksessä lapsiliikkuja ohjaaja tai seuran työntekijä ottaa yhteyttä lapsen vanhempaan.

3. Tarvittaessa asia viedään seuran hallituksen käsiteltäväksi.

4. Jos edellä mainituilla toimenpiteillä ei löydetä ratkaisua, voidaan tunneille osallistuminen evätä.